Условия за ползване

 

Условия за ползване

Изменение на Общите условия
 

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Реакшън ЕООД , като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то Реакшън ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.
Използвайки 
Реакшън ЕООД се счита , че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта REACTION-BG.COM, за краткост наричан „уеб сайта”, собственост на фирма Реакшън ЕООД и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител”.

Регистрация:

Потребителят може да извърши онлайн покупки след регистрация. При попълване на формата за регистрация, потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на REACTION-BG.COM данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация,са верни и пълни.
Ако потребителят предостави неверни данни, уеб сайтът има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на съответния потребител.
При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Уеб сайтът има право да събира и обработва информация за своите потребители във връзка с обичайната дейност на онлайн магазина, както и за предлагане на нови стоки и услуги. Всеки един потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от потребителя за това.

Покупка:
Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки след като се е регистрирал и влезе в своя профил. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона „ДОБАВИ” в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично.
При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта.
Цени:

 

Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове с включен ДДС, за един брой.Условия и начин на плащане

1.При избор заплащане на цената при доставка (наложен платеж), потребителят заплаща дължимата за артикула/ите.
При получаване на стоката потребителят не заплаща нищо допълнително на куриера, освен цената на артикула/ите закупени от него.

Рекламации:
В срок от 7 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия.
Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, мокрена).
Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и експлатиране.
Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки.

Ние поемаме разходите по транспорт само в случайте :

-  Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.
-  След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена, ако стоката има скрит дефект или несъответствие с предварително договореното.
Възстановяването на сумата става само по банков път в рамките на 3 работни дни от датата на получаване на пратката.
Ние щателно оглеждаме нашите продукти преди те да достигнат до Вас, но ако се случи да направите рекламация на стока поради фабричен дефект, в такъв случай ние ще поемем разходите по неговото връщане.